“Eenzaamheid ligt gevoelig”

Aagje Hooijenga

Toen ZuidOostZorg haar de mogelijkheid bood de training Eenzaamheid van Wmo Werkplaats Friesland te volgen, greep ze dat met beide handen aan. “We komen regelmatig in situaties waarin cliënten gemakkelijk kunnen vereenzamen. Dan is het handig als je eenzaamheid herkent en ook kunt plaatsen. De training was daar voor een belangrijk deel op toegespitst en heeft me de ogen geopend. Bovendien kregen we meer inzicht in wie we waarvoor kunnen inschakelen.”

Aagje Hooijenga is ruim twintig jaar actief in de welzijns- en zorgsector. Waarvan de laatste tijd als ziekenverzorgende IG bij ZuidOostZorg en als dagbestedingscoach op De Geasten; haar eigen, particuliere dagopvang voor ouderen in Oudega (Sm).

In beide situaties wordt ze, in toenemende mate, geconfronteerd met mensen die gemakkelijk(er) kunnen vereenzamen. “Nu ouderen, maar ook mensen met een beperking, meer op de eigen thuissituatie zijn aangewezen, neemt de kans op isolement en vereenzaming toe. Je weet immers niet wat er zich achter die deuren afspeelt.”

Herkennen en onderkennen

Tijdens de training, die ze met vijftien collega’s van ZuidOostZorg volgde, kwam ze meer te weten over mogelijke oorzaken van eenzaamheid. En de manier waarop je het kunt herkennen, onderkennen en de verschillende vormen van eenzaamheid kunt onderscheiden. “Daar zijn we behoorlijk op ingegaan. Erg interessant. Ook zijn er cases behandeld en praktische tips gegeven. Met als boodschap: kom niet direct met oplossingen, maar laat iemand zelf nadenken over zijn of haar situatie. Geheel in de lijn van Welzijn Nieuwe Stijl dus.”

“In lijn Welzijn Nieuwe Stijl”

Aan de geoefende gesprekstechnieken heeft ze veel. “Eenzaamheid ligt vaak gevoelig. Daar ga je niet zo makkelijk over in gesprek. Met de tips en oefeningen die we kregen, wordt dat makkelijker. Ook om er met collega’s en andere zorgverleners, waaronder mantelzorgers, over te praten. Doordat we ook de sociale kaart behandelden, weet ik nu ook beter wie ik wanneer en waarvoor het beste kan inschakelen. Als verzorgende hebben we toch vooral een signalerende rol.”

Meer initiatieven

Het valt Aagje op dat er in haar dorp steeds meer initiatieven worden ontwikkeld om mensen bij elkaar te brengen en te activeren. Dat gebeurt vanuit de kerk, het verenigingsleven en het multifunctionele centrum. Als voorbeeld noemt ze de werkplaats waar vrijwilligers spullen van dorpsbewoners opknappen. “Een prachtig initiatief, met een belangrijke activerende en sociale functie.”

Er ontstaan lokale, sociale initiatieven

Ze hoopt de prikkel die uitging van de training vast te houden én over te dragen aan collega’s. Ze hoopt dat er nog intervisiebijeenkomsten volgen, want zo besluit ze: “We kunnen veel van elkaars ervaringen opsteken.”

Eenzaamheid

“Eenzaamheid ligt gevoelig”

Aagje Hooijenga

Toen ZuidOostZorg haar de mogelijkheid bood de training Eenzaamheid van Wmo Werkplaats Friesland te volgen, greep ze dat met beide handen aan. “We komen regelmatig in situaties waarin cliënten gemakkelijk kunnen vereenzamen. Dan is het handig als je eenzaamheid herkent en ook kunt plaatsen. De training was daar voor een belangrijk deel op toegespitst en heeft me de ogen geopend. Bovendien kregen we meer inzicht in wie we waarvoor kunnen inschakelen.”

Aagje Hooijenga is ruim twintig jaar actief in de welzijns- en zorgsector. Waarvan de laatste tijd als ziekenverzorgende IG bij ZuidOostZorg en als dagbestedingscoach op De Geasten; haar eigen, particuliere dagopvang voor ouderen in Oudega (Sm).

In beide situaties wordt ze, in toenemende mate, geconfronteerd met mensen die gemakkelijk(er) kunnen vereenzamen. “Nu ouderen, maar ook mensen met een beperking, meer op de eigen thuissituatie zijn aangewezen, neemt de kans op isolement en vereenzaming toe. Je weet immers niet wat er zich achter die deuren afspeelt.”

Herkennen en onderkennen

Tijdens de training, die ze met vijftien collega’s van ZuidOostZorg volgde, kwam ze meer te weten over mogelijke oorzaken van eenzaamheid. En de manier waarop je het kunt herkennen, onderkennen en de verschillende vormen van eenzaamheid kunt onderscheiden. “Daar zijn we behoorlijk op ingegaan. Erg interessant. Ook zijn er cases behandeld en praktische tips gegeven. Met als boodschap: kom niet direct met oplossingen, maar laat iemand zelf nadenken over zijn of haar situatie. Geheel in de lijn van Welzijn Nieuwe Stijl dus.”

“In lijn Welzijn Nieuwe Stijl”

Aan de geoefende gesprekstechnieken heeft ze veel. “Eenzaamheid ligt vaak gevoelig. Daar ga je niet zo makkelijk over in gesprek. Met de tips en oefeningen die we kregen, wordt dat makkelijker. Ook om er met collega’s en andere zorgverleners, waaronder mantelzorgers, over te praten. Doordat we ook de sociale kaart behandelden, weet ik nu ook beter wie ik wanneer en waarvoor het beste kan inschakelen. Als verzorgende hebben we toch vooral een signalerende rol.”

Meer initiatieven

Het valt Aagje op dat er in haar dorp steeds meer initiatieven worden ontwikkeld om mensen bij elkaar te brengen en te activeren. Dat gebeurt vanuit de kerk, het verenigingsleven en het multifunctionele centrum. Als voorbeeld noemt ze de werkplaats waar vrijwilligers spullen van dorpsbewoners opknappen. “Een prachtig initiatief, met een belangrijke activerende en sociale functie.”

Er ontstaan lokale, sociale initiatieven

Ze hoopt de prikkel die uitging van de training vast te houden én over te dragen aan collega’s. Ze hoopt dat er nog intervisiebijeenkomsten volgen, want zo besluit ze: “We kunnen veel van elkaars ervaringen opsteken.”