Eenzaamheid

Eenzaamheid komt in alle lagen van de bevolking en alle leeftijdscategorieën voor. Vaak is het verweven met andere problemen of beperkingen. Denk aan werkloosheid, gebrekkige mobiliteit, ouderdom, depressieve klachten, chronische ziekte of verslaving. De mate waarin het als een probleem wordt ervaren, varieert en is sterk persoonsgebonden. Bovendien moet er onderscheid worden gemaakt tussen sociale en emotionele eenzaamheid. Beide hebben een andere achtergrond en vragen om een verschillende benadering en aanpak.

Cijfers laten zien dat bijna veertig procent van de Nederlanders enigszins eenzaam is. Zo’n zeven procent daarvan in hevige mate. Met alle sociale gevolgen en gezondheidsproblemen van dien.

Wmo Werkplaats Friesland heeft, via het Talmalectoraat, de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar het voorkomen, herkennen en omgaan met eenzaamheid. Aan de hand van die kennis en ervaringen is er een training ontwikkeld en georganiseerd voor zowel professionals als vrijwilligers in de zorg- en welzijnssector.

Leer herkennen en plaatsen

Voornaamste doel: leer eenzaamheid signaleren en plaatsen. Draag geen pasklare oplossingen aan, maar kijk vooral wat iemand zelf kan doen en nodig heeft om de eenzaamheid te doorbreken. En tot slot: maak gebruik van het netwerk aan professionals en vrijwilligers in je omgeving.
De training Eenzaamheid werd het afgelopen half jaar aan ruim vijftig professionals van Friese zorg- en welzijnsinstellingen gegeven. Hij bestond uit drie dagdelen en werd al dan niet gevolgd door een intervisiebijeenkomst. We vroegen drie deelnemers naar hun ervaringen.

In het vorige e-zine leest u meer over de achtergrond van de problematiek, het onderzoek dat Wmo Werkplaats Friesland deed en de training die daar uit voortkwam. eenzaamheid

Eenzaamheid

Eenzaamheid

Eenzaamheid komt in alle lagen van de bevolking en alle leeftijdscategorieën voor. Vaak is het verweven met andere problemen of beperkingen. Denk aan werkloosheid, gebrekkige mobiliteit, ouderdom, depressieve klachten, chronische ziekte of verslaving. De mate waarin het als een probleem wordt ervaren, varieert en is sterk persoonsgebonden. Bovendien moet er onderscheid worden gemaakt tussen sociale en emotionele eenzaamheid. Beide hebben een andere achtergrond en vragen om een verschillende benadering en aanpak.

Cijfers laten zien dat bijna veertig procent van de Nederlanders enigszins eenzaam is. Zo’n zeven procent daarvan in hevige mate. Met alle sociale gevolgen en gezondheidsproblemen van dien.

Wmo Werkplaats Friesland heeft, via het Talmalectoraat, de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar het voorkomen, herkennen en omgaan met eenzaamheid. Aan de hand van die kennis en ervaringen is er een training ontwikkeld en georganiseerd voor zowel professionals als vrijwilligers in de zorg- en welzijnssector.

Leer herkennen en plaatsen

Voornaamste doel: leer eenzaamheid signaleren en plaatsen. Draag geen pasklare oplossingen aan, maar kijk vooral wat iemand zelf kan doen en nodig heeft om de eenzaamheid te doorbreken. En tot slot: maak gebruik van het netwerk aan professionals en vrijwilligers in je omgeving.
De training Eenzaamheid werd het afgelopen half jaar aan ruim vijftig professionals van Friese zorg- en welzijnsinstellingen gegeven. Hij bestond uit drie dagdelen en werd al dan niet gevolgd door een intervisiebijeenkomst. We vroegen drie deelnemers naar hun ervaringen.

In het vorige e-zine leest u meer over de achtergrond van de problematiek, het onderzoek dat Wmo Werkplaats Friesland deed en de training die daar uit voortkwam. eenzaamheid