Studenten de schakel tussen Wmo Werkplaats en de teams

Gebiedsgericht werken

Welzijn Nieuwe Stijl gaat uit van de vraag en de eigen mogelijkheden van de burger. Van professionals vraagt dit dat zij niet meer van uit hun eigen organisatie of expertise werken, maar integraal en gebiedsgericht. In dorpen en wijken opereren sociale teams waarin zorg- en welzijnsorganisaties samenwerken en kennis delen.

De samenstelling van de teams verschilt per dorp en wijk, maar allemaal moeten ze een omslag maken in het denken. Wmo Werkplaats Friesland ondersteunt ze in die transformatie. Bijvoorbeeld met praktische tips over hoe de diverse professionals hun kennis kunnen delen en van elkaar kunnen leren.

Bij veel wijk- en dorpenteams lopen ook studenten mee van de minor Welzijn Nieuwe Stijl van NHL Hogeschool. Studenten doen vierhonderd uur ervaring op. Daarmee zijn ze in de praktijk een belangrijke schakel tussen Wmo Werkplaats en de teams. Dat studenten, soms al voor hun afstuderen, door de teams worden ‘ingelijfd’ geeft aan dat hun inbreng waardevol is. Zij zijn de eerste generatie die vanuit een opleiding geschoold is in de nieuwe manier van denken en werken.

In ons vorige magazine lieten we docenten en onderzoekers van Wmo Werkplaats Friesland aan het woord over de samenwerking met de teams. In deze publicatie vroegen we professionals en een student naar hun ervaringen.

Gebiedsgericht werken
Studenten de schakel tussen Wmo Werkplaats en de teams

Gebiedsgericht werken

Welzijn Nieuwe Stijl gaat uit van de vraag en de eigen mogelijkheden van de burger. Van professionals vraagt dit dat zij niet meer van uit hun eigen organisatie of expertise werken, maar integraal en gebiedsgericht. In dorpen en wijken opereren sociale teams waarin zorg- en welzijnsorganisaties samenwerken en kennis delen.

De samenstelling van de teams verschilt per dorp en wijk, maar allemaal moeten ze een omslag maken in het denken. Wmo Werkplaats Friesland ondersteunt ze in die transformatie. Bijvoorbeeld met praktische tips over hoe de diverse professionals hun kennis kunnen delen en van elkaar kunnen leren.

Bij veel wijk- en dorpenteams lopen ook studenten mee van de minor Welzijn Nieuwe Stijl van NHL Hogeschool. Studenten doen vierhonderd uur ervaring op. Daarmee zijn ze in de praktijk een belangrijke schakel tussen Wmo Werkplaats en de teams. Dat studenten, soms al voor hun afstuderen, door de teams worden ‘ingelijfd’ geeft aan dat hun inbreng waardevol is. Zij zijn de eerste generatie die vanuit een opleiding geschoold is in de nieuwe manier van denken en werken.

In ons vorige magazine lieten we docenten en onderzoekers van Wmo Werkplaats Friesland aan het woord over de samenwerking met de teams. In deze publicatie vroegen we professionals en een student naar hun ervaringen.