“Leren van elkaar”

Reina Hes

Het bruist van de ideeën bij Stichting Welzijn Het Bolwerk in Dokkum. Er liggen verschillende sociale projecten op de plank waar een breed publiek baat bij kan hebben. Maar zijn deze projecten ook haalbaar? En hoe kunnen ze het beste worden uitgevoerd? Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen is Wmo Werkplaats Friesland ingeschakeld.

Stichting Welzijn Het Bolwerk is een welzijnsorganisatie die vooral werkt voor de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel. Als mienskipswurker, oftewel welzijnswerker, werkt Reina Hes vanuit de stichting met en voor de gemeenschap. De collectieve aanpak staat hoog in het vaandel bij Het Bolwerk. Hes: “Er zijn veel mensen die dezelfde vragen hebben. Die kun je individueel behandelen, maar je kunt sommige vragen ook gemeenschappelijk oppakken zodat je meerdere mensen in één keer kunt helpen. Daarnaast kijken veel mensen met een bepaalde problematiek vooral naar zichzelf, terwijl ze bij een collectieve aanpak ook van een ander kunnen leren.”

Plank vol ideeën

Het Bolwerk heeft op het gebied van de collectieve aanpak al veel ervaring. Hes: “Voorheen organiseerden we activiteiten die in het kader stonden van ontmoeting en plezier, zoals sjoelen, bingo en kaarten. We hebben deze activiteiten overgedragen aan vrijwilligers die dit nu los van Het Bolwerk organiseren, maar een beroep op ons kunnen doen als dat nodig is.”

“Veel kan ook collectief opgepakt worden”

De welzijnsorganisatie ziet nog veel mogelijkheden om welzijnsproblemen collectief aan te pakken. Om te kijken of haar verschillende ideeën haalbaar zijn, werkt Het Bolwerk sinds kort samen met Wmo Werkplaats. “We laten studenten van NHL Hogeschool via Wmo Werkplaats onderzoeken welke projecten uitvoerbaar zijn. Ook gaan ze ons adviseren over en begeleiden bij de uitvoering. Draait een project, dan is het de bedoeling dat lokale vrijwilligers het stokje overnemen en de projecten voortzetten.”

Lage drempel

Jongeren zijn een belangrijke aandachtspunt voor Het Bolwerk. “Dongeradeel en Dantumadiel hebben in het verleden bezuinigd op jongerenwerk”, verklaart Hes. “Ze komen daar inmiddels op terug, maar wat we nog erg missen, is een ontmoetingsplaats voor de jeugd. Er wordt gezegd dat ze dit zelf moeten creëren, maar ze hebben hun handen vol aan hun eigen problemen. Dat is dus lastig. Het is wel belangrijk dat er een laagdrempelige locatie komt waar ze met hun probleem terecht kunnen en waar ze serieus worden genomen. Of een plek waar ze simpelweg anderen kunnen ontmoeten, ook dat is belangrijk.”

Jongeren helpen leeftijdsgenoten

Eén van de initiatieven die Het Bolwerk daarom wil oppakken, is een maatjesproject. Jongeren die bijvoorbeeld eenzaam zijn, of moeite hebben met het op orde houden van hun financiën, kunnen baat hebben bij de steun van een maatje; bij voorkeur een leeftijdsgenoot. Hierbij hoort een ontmoetingsplaats; een informele plek waar jongere en maatje elkaar treffen. Bij het opzetten en vormgeven hiervan schakelt Hes de hulp van NHL-studenten in. “De vraag luidt: waar hebben jongeren behoefte aan? En in welke behoefte kunnen met name NHL-studenten voorzien?”, legt ze uit.

Hulp op afstand

Het creëren van leer-werkplaatsen voor jongeren is een ander voornemen dat de komende tijd met de Wmo Werkplaats wordt uitgedacht. “Er zijn veel jongeren die vanuit het speciaal onderwijs komen en niet doorstromen naar het vervolgonderwijs. Die willen we de mogelijkheid bieden om middels vrijwilligerswerk bepaalde competenties te behalen. Zo kunnen zij alsnog instromen op bijvoorbeeld niveau 1 van het vervolgonderwijs. We hebben studenten van NHL Hogeschool gevraagd om aan de slag te gaan met de vragen en problemen die onder deze jongeren leven. En om met een plan van aanpak te komen.”

“Eenzaamheid is iets van alle leeftijden”

Medewerkers van Het Bolwerk en Wmo Werkplaats dachten in oktober ook samen na over ‘Hulp op afstand’. “We hebben een pilot gedraaid met beeldtelefonie, specifiek voor ouderen die eenzaam zijn. Die pilot is afgerond. We willen dit initiatief nu breder trekken. Eenzaamheid is immers iets van alle leeftijden. We hebben nog geen NHL-studenten aangetrokken om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. We willen dit stap voor stap aanpakken om het behapbaar en uitvoerbaar te houden.”

Duurzame samenwerking

De genoemde projecten zijn slechts een greep uit de vele ideeën die Het Bolwerk heeft. De NHL-studenten zullen via de Wmo Werkplaats niet alleen onderzoeken welke ideeën levensvatbaar en uitvoerbaar zijn, ze gaan ook na of projecten gebundeld kunnen worden. “Zo hebben we een formulierenbrigade die jongeren helpt bij het invullen van bijvoorbeeld een belastingaangifte. Dat gebeurt nu één op één, maar kan ook collectief in de vorm van een workshop. Of dat de dienst wordt uitgebreid met een ander initiatief.”

Praktijklessen meegenomen en gewogen in curriculum opleiding

De samenwerking tussen Het Bolwerk en Wmo Werkplaats is nog kersvers en zal naar verwachting nog wel een tijd blijven bestaan. Er is genoeg te doen. “We zoeken nog twee minor-studenten van NHL Hogeschool die vanaf februari 2016 via Wmo Werkplaats onze ideeën in kaart kunnen brengen en op haalbaarheid onderzoeken. Als er nog studenten zijn die hier een leuk onderzoeksonderwerp in zien, dan kunnen ze zich melden.”

Mooie van de inzet van studenten is dat de lessen die in praktijk worden geleerd, weer meegenomen en gewogen worden in het curriculum van de opleiding. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Collectieve aanpak

“Leren van elkaar”

Reina Hes

Het bruist van de ideeën bij Stichting Welzijn Het Bolwerk in Dokkum. Er liggen verschillende sociale projecten op de plank waar een breed publiek baat bij kan hebben. Maar zijn deze projecten ook haalbaar? En hoe kunnen ze het beste worden uitgevoerd? Om antwoord te krijgen op deze en andere vragen is Wmo Werkplaats Friesland ingeschakeld.

Stichting Welzijn Het Bolwerk is een welzijnsorganisatie die vooral werkt voor de gemeenten Dantumadiel en Dongeradeel. Als mienskipswurker, oftewel welzijnswerker, werkt Reina Hes vanuit de stichting met en voor de gemeenschap. De collectieve aanpak staat hoog in het vaandel bij Het Bolwerk. Hes: “Er zijn veel mensen die dezelfde vragen hebben. Die kun je individueel behandelen, maar je kunt sommige vragen ook gemeenschappelijk oppakken zodat je meerdere mensen in één keer kunt helpen. Daarnaast kijken veel mensen met een bepaalde problematiek vooral naar zichzelf, terwijl ze bij een collectieve aanpak ook van een ander kunnen leren.”

Plank vol ideeën

Het Bolwerk heeft op het gebied van de collectieve aanpak al veel ervaring. Hes: “Voorheen organiseerden we activiteiten die in het kader stonden van ontmoeting en plezier, zoals sjoelen, bingo en kaarten. We hebben deze activiteiten overgedragen aan vrijwilligers die dit nu los van Het Bolwerk organiseren, maar een beroep op ons kunnen doen als dat nodig is.”

“Veel kan ook collectief opgepakt worden”

De welzijnsorganisatie ziet nog veel mogelijkheden om welzijnsproblemen collectief aan te pakken. Om te kijken of haar verschillende ideeën haalbaar zijn, werkt Het Bolwerk sinds kort samen met Wmo Werkplaats. “We laten studenten van NHL Hogeschool via Wmo Werkplaats onderzoeken welke projecten uitvoerbaar zijn. Ook gaan ze ons adviseren over en begeleiden bij de uitvoering. Draait een project, dan is het de bedoeling dat lokale vrijwilligers het stokje overnemen en de projecten voortzetten.”

Lage drempel

Jongeren zijn een belangrijke aandachtspunt voor Het Bolwerk. “Dongeradeel en Dantumadiel hebben in het verleden bezuinigd op jongerenwerk”, verklaart Hes. “Ze komen daar inmiddels op terug, maar wat we nog erg missen, is een ontmoetingsplaats voor de jeugd. Er wordt gezegd dat ze dit zelf moeten creëren, maar ze hebben hun handen vol aan hun eigen problemen. Dat is dus lastig. Het is wel belangrijk dat er een laagdrempelige locatie komt waar ze met hun probleem terecht kunnen en waar ze serieus worden genomen. Of een plek waar ze simpelweg anderen kunnen ontmoeten, ook dat is belangrijk.”

Jongeren helpen leeftijdsgenoten

Eén van de initiatieven die Het Bolwerk daarom wil oppakken, is een maatjesproject. Jongeren die bijvoorbeeld eenzaam zijn, of moeite hebben met het op orde houden van hun financiën, kunnen baat hebben bij de steun van een maatje; bij voorkeur een leeftijdsgenoot. Hierbij hoort een ontmoetingsplaats; een informele plek waar jongere en maatje elkaar treffen. Bij het opzetten en vormgeven hiervan schakelt Hes de hulp van NHL-studenten in. “De vraag luidt: waar hebben jongeren behoefte aan? En in welke behoefte kunnen met name NHL-studenten voorzien?”, legt ze uit.

Hulp op afstand

Het creëren van leer-werkplaatsen voor jongeren is een ander voornemen dat de komende tijd met de Wmo Werkplaats wordt uitgedacht. “Er zijn veel jongeren die vanuit het speciaal onderwijs komen en niet doorstromen naar het vervolgonderwijs. Die willen we de mogelijkheid bieden om middels vrijwilligerswerk bepaalde competenties te behalen. Zo kunnen zij alsnog instromen op bijvoorbeeld niveau 1 van het vervolgonderwijs. We hebben studenten van NHL Hogeschool gevraagd om aan de slag te gaan met de vragen en problemen die onder deze jongeren leven. En om met een plan van aanpak te komen.”

“Eenzaamheid is iets van alle leeftijden”

Medewerkers van Het Bolwerk en Wmo Werkplaats dachten in oktober ook samen na over ‘Hulp op afstand’. “We hebben een pilot gedraaid met beeldtelefonie, specifiek voor ouderen die eenzaam zijn. Die pilot is afgerond. We willen dit initiatief nu breder trekken. Eenzaamheid is immers iets van alle leeftijden. We hebben nog geen NHL-studenten aangetrokken om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. We willen dit stap voor stap aanpakken om het behapbaar en uitvoerbaar te houden.”

Duurzame samenwerking

De genoemde projecten zijn slechts een greep uit de vele ideeën die Het Bolwerk heeft. De NHL-studenten zullen via de Wmo Werkplaats niet alleen onderzoeken welke ideeën levensvatbaar en uitvoerbaar zijn, ze gaan ook na of projecten gebundeld kunnen worden. “Zo hebben we een formulierenbrigade die jongeren helpt bij het invullen van bijvoorbeeld een belastingaangifte. Dat gebeurt nu één op één, maar kan ook collectief in de vorm van een workshop. Of dat de dienst wordt uitgebreid met een ander initiatief.”

Praktijklessen meegenomen en gewogen in curriculum opleiding

De samenwerking tussen Het Bolwerk en Wmo Werkplaats is nog kersvers en zal naar verwachting nog wel een tijd blijven bestaan. Er is genoeg te doen. “We zoeken nog twee minor-studenten van NHL Hogeschool die vanaf februari 2016 via Wmo Werkplaats onze ideeën in kaart kunnen brengen en op haalbaarheid onderzoeken. Als er nog studenten zijn die hier een leuk onderzoeksonderwerp in zien, dan kunnen ze zich melden.”

Mooie van de inzet van studenten is dat de lessen die in praktijk worden geleerd, weer meegenomen en gewogen worden in het curriculum van de opleiding. Zo snijdt het mes aan twee kanten.