Meer info en colofon

Algemene informatie

Wmo Werkplaats Friesland
Talmalectoraat
Wmo Werkplaatsen

Contact

Belangstelling voor deelname aan de Wmo Werkplaats of vragen over onze deelprojecten?

Neem contact op met:

Evelyn Finnema
of
Bart de Jager

 

Colofon

Dit is een uitgave van en over Wmo Werkplaats Friesland, in opdracht van NHL Hogeschool Leeuwarden.

Coördinatie

Bart de Jager, Renny Ausma (NHL Hogeschool)

Redactie

Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar

Vormgeving en productie digitaal magazine

Terwisscha & Wagenaar Online

Fotografie

O.a. Mark Kuiken, NHL Hogeschool

© Wmo Werkplaats Friesland, november 2015

Disclaimer
Bij de totstandkoming van deze uitgave is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desalniettemin kan de uitgever geen verantwoordelijkheid nemen of aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk verkeerde informatie.

Meer info en colofon

Algemene informatie

Wmo Werkplaats Friesland
Talmalectoraat
Wmo Werkplaatsen

Contact

Belangstelling voor deelname aan de Wmo Werkplaats of vragen over onze deelprojecten?

Neem contact op met:

Evelyn Finnema
of
Bart de Jager

 

Colofon

Dit is een uitgave van en over Wmo Werkplaats Friesland, in opdracht van NHL Hogeschool Leeuwarden.

Coördinatie

Bart de Jager, Renny Ausma (NHL Hogeschool)

Redactie

Schrijfburo Terwisscha & Wagenaar

Vormgeving en productie digitaal magazine

Terwisscha & Wagenaar Online

Fotografie

O.a. Mark Kuiken, NHL Hogeschool

© Wmo Werkplaats Friesland, november 2015

Disclaimer
Bij de totstandkoming van deze uitgave is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desalniettemin kan de uitgever geen verantwoordelijkheid nemen of aansprakelijk worden gesteld voor mogelijk verkeerde informatie.