“Een handzaam alternatief voor een groot naslagwerk”

Pionieren met eHealth-koffer

Janny de Groot

Thuiszorg Het Friese Land doet mee aan een proef met de eHealth-koffer. Sinds september is een aantal medewerkers uitgerust met een serie apps, die hen ondersteunt bij hun dagelijkse zorgtaken. “Onze mensen zijn heel positief over de pilot, maar geven wel aan meer ondersteuning voor effectief gebruik te willen”, zegt Janny de Groot, adviseur opleidingen bij de zorginstelling.

1500 medewerkers telt Het Friese Land. Een klein deel daarvan test nu de eHealth-koffer. “De koffer bevat als het ware een medische encyclopedie aan informatie in verschillende apps en links naar websites. Een aantal daarvan wordt veel gebruikt, zien we. Bijvoorbeeld Thuisarts en het Farmacotherapeutisch Kompas worden geregeld geconsulteerd. Bijvoorbeeld over de werking en effecten van bepaalde medicatie en nadere informatie over ziektebeelden. Ook fungeren zij als check bij medisch technische handelingen, zoals het aanbrengen van katheters.”

Kansen en hobbels

Friese Land-medewerkers worden regelmatig inhoudelijk geschoold, dus zij gaan met goede en actuele kennis en vaardigheden op pad. De eHealth-koffer voegt daar nu iets aan toe, zo weet de adviseur opleidingen. “Voor die ene keer dat je het even niet weet of twijfelt, kun je een goede app of website consulteren. Ze vormen zo een mooi alternatief voor ‘ik bel even mijn collega voor extra info’. Diegene is immers ook druk en heeft niet altijd tijd. De eHealth-koffer kan dus bijdragen aan het probleemoplossend vermogen van onze medewerkers en aan doelmatiger functioneren. We denken dat we met deze tool op termijn ook klantgerichter kunnen werken en gezondheidswinst voor de cliënt kunnen behalen. Zover is het echter nog niet. We moeten eerst nog een paar hobbels nemen.”

“We moeten nog paar hobbels nemen”

Sommige medewerkers woonden de voorlichting bij van Wmo Werkplaats Friesland over de koffer. Ook stond er het een en ander op het intranet van Thuiszorg Het Friese Land. Het gebruik is vrijwillig en wordt (nog) niet gepusht en gecontroleerd. Hierdoor blijven nut en gebruik toch bij velen nog onbekend. De Groot somt de vraagtekens op: “Welke app kan ik het beste voor dit probleem gebruiken? Hoeveel tijd kan ik hierin steken? Hoe maak ik mij wegwijs in de apps? Gebruiken we allemaal dezelfde apps? We moeten nog leren hoe we hiermee precies moeten omgaan. Voor een deel heeft dat te maken met organisatie. Voor een ander deel met vaardigheden.”

Implementatie verbeteren

Het Friese Land kijkt samen met de Wmo Werkplaats wat er nodig is om de eHealth-koffer beter te implementeren in de werkprocessen. “We kunnen bijvoorbeeld per team iemand als trekker aanwijzen. Een soort eHealth-kofferregisseur. Dat is veel effectiever dan ineens 1500 medewerkers instrueren. Per team kunnen dan ervaringen worden gedeeld, zodat we allemaal wegwijs worden in nut en gebruik van verschillende apps. Het zou ook een leuk stageproject voor een NHL-student zijn om de mogelijkheden voor een betere implementatie in kaart te brengen. Maar er zijn vast meer manieren om het koffergebruik te stimuleren. We gaan kijken welke dat zijn en hoe we het gaan aanpakken.”

eHealth
“Een handzaam alternatief voor een groot naslagwerk”

Pionieren met eHealth-koffer

Janny de Groot

Thuiszorg Het Friese Land doet mee aan een proef met de eHealth-koffer. Sinds september is een aantal medewerkers uitgerust met een serie apps, die hen ondersteunt bij hun dagelijkse zorgtaken. “Onze mensen zijn heel positief over de pilot, maar geven wel aan meer ondersteuning voor effectief gebruik te willen”, zegt Janny de Groot, adviseur opleidingen bij de zorginstelling.

1500 medewerkers telt Het Friese Land. Een klein deel daarvan test nu de eHealth-koffer. “De koffer bevat als het ware een medische encyclopedie aan informatie in verschillende apps en links naar websites. Een aantal daarvan wordt veel gebruikt, zien we. Bijvoorbeeld Thuisarts en het Farmacotherapeutisch Kompas worden geregeld geconsulteerd. Bijvoorbeeld over de werking en effecten van bepaalde medicatie en nadere informatie over ziektebeelden. Ook fungeren zij als check bij medisch technische handelingen, zoals het aanbrengen van katheters.”

Kansen en hobbels

Friese Land-medewerkers worden regelmatig inhoudelijk geschoold, dus zij gaan met goede en actuele kennis en vaardigheden op pad. De eHealth-koffer voegt daar nu iets aan toe, zo weet de adviseur opleidingen. “Voor die ene keer dat je het even niet weet of twijfelt, kun je een goede app of website consulteren. Ze vormen zo een mooi alternatief voor ‘ik bel even mijn collega voor extra info’. Diegene is immers ook druk en heeft niet altijd tijd. De eHealth-koffer kan dus bijdragen aan het probleemoplossend vermogen van onze medewerkers en aan doelmatiger functioneren. We denken dat we met deze tool op termijn ook klantgerichter kunnen werken en gezondheidswinst voor de cliënt kunnen behalen. Zover is het echter nog niet. We moeten eerst nog een paar hobbels nemen.”

“We moeten nog paar hobbels nemen”

Sommige medewerkers woonden de voorlichting bij van Wmo Werkplaats Friesland over de koffer. Ook stond er het een en ander op het intranet van Thuiszorg Het Friese Land. Het gebruik is vrijwillig en wordt (nog) niet gepusht en gecontroleerd. Hierdoor blijven nut en gebruik toch bij velen nog onbekend. De Groot somt de vraagtekens op: “Welke app kan ik het beste voor dit probleem gebruiken? Hoeveel tijd kan ik hierin steken? Hoe maak ik mij wegwijs in de apps? Gebruiken we allemaal dezelfde apps? We moeten nog leren hoe we hiermee precies moeten omgaan. Voor een deel heeft dat te maken met organisatie. Voor een ander deel met vaardigheden.”

Implementatie verbeteren

Het Friese Land kijkt samen met de Wmo Werkplaats wat er nodig is om de eHealth-koffer beter te implementeren in de werkprocessen. “We kunnen bijvoorbeeld per team iemand als trekker aanwijzen. Een soort eHealth-kofferregisseur. Dat is veel effectiever dan ineens 1500 medewerkers instrueren. Per team kunnen dan ervaringen worden gedeeld, zodat we allemaal wegwijs worden in nut en gebruik van verschillende apps. Het zou ook een leuk stageproject voor een NHL-student zijn om de mogelijkheden voor een betere implementatie in kaart te brengen. Maar er zijn vast meer manieren om het koffergebruik te stimuleren. We gaan kijken welke dat zijn en hoe we het gaan aanpakken.”