Symposium – Naar een vitale Friese regio

Het waren twee dynamische jaren! Een relatief korte periode waarin de Wmo Werkplaats Friesland, als samenwerkingsverband tussen gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, professionals en NHL Hogeschool, met veel enthousiasme heeft gewerkt aan het ondersteunen van de decentralisaties. Maar ook aan up-to-date hbo-onderwijs en aan kennisontwikkeling en -deling.

We nodigen u van harte uit om samen met ons aan de hand van bijdrages van gemeenten, het ministerie van VWS, onderzoekers en docenten van de Wmo Werkplaats terug te blikken op wat de gezamenlijke inspanningen hebben opgeleverd, waar het wellicht wat beter had gekund, en wat we daarvan zouden kunnen leren. Maar ook om samen vooruit te kijken hoe we de komende jaren kunnen bouwen aan een vitaal Friesland.

 

Aanmelden

 

Programma 26 november

13.00 – 13.30 uur Ontvangst
13.30 uur Opening Jan van Iersel, lid College van Bestuur NHL Hogeschool
13.40 – 14.25 uur Wat hebben we gedaan en wat hebben we geleerd?
• eHealth koffer voor thuiszorgmedewerkers
• Eenzaamheid op de kaart
• Gebiedsgericht werken als model voor cliëntondersteuning op maat
14.25 – 15.00 uur Wat zijn de onderzoeksresultaten? Hans Barf, onderzoeker NHL Hogeschool
15.00 uur Pauze
15.30 – 15.45 uur Een blik op de toekomst vanuit overheidsperspectief
Bas Bijl, ministerie van VWS
15.45 – 16.00 uur Hoe gaat het nu verder met de Wmo-werkplaats Friesland? Evelyn Finnema, lector NHL Hogeschool.
16.00 – 17.00 uur Jaap Bressers – ‘Het verschil maken’. Op inspirerende wijze laat Jaap zien hoe elke verandering een kans biedt.
17.00 uur Hapje en sapje

Symposium – Naar een vitale Friese regio

Het waren twee dynamische jaren! Een relatief korte periode waarin de Wmo Werkplaats Friesland, als samenwerkingsverband tussen gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, professionals en NHL Hogeschool, met veel enthousiasme heeft gewerkt aan het ondersteunen van de decentralisaties. Maar ook aan up-to-date hbo-onderwijs en aan kennisontwikkeling en -deling.

We nodigen u van harte uit om samen met ons aan de hand van bijdrages van gemeenten, het ministerie van VWS, onderzoekers en docenten van de Wmo Werkplaats terug te blikken op wat de gezamenlijke inspanningen hebben opgeleverd, waar het wellicht wat beter had gekund, en wat we daarvan zouden kunnen leren. Maar ook om samen vooruit te kijken hoe we de komende jaren kunnen bouwen aan een vitaal Friesland.

 

Aanmelden

 

Programma 26 november

13.00 – 13.30 uur Ontvangst
13.30 uur Opening Jan van Iersel, lid College van Bestuur NHL Hogeschool
13.40 – 14.25 uur Wat hebben we gedaan en wat hebben we geleerd?
• eHealth koffer voor thuiszorgmedewerkers
• Eenzaamheid op de kaart
• Gebiedsgericht werken als model voor cliëntondersteuning op maat
14.25 – 15.00 uur Wat zijn de onderzoeksresultaten? Hans Barf, onderzoeker NHL Hogeschool
15.00 uur Pauze
15.30 – 15.45 uur Een blik op de toekomst vanuit overheidsperspectief
Bas Bijl, ministerie van VWS
15.45 – 16.00 uur Hoe gaat het nu verder met de Wmo-werkplaats Friesland? Evelyn Finnema, lector NHL Hogeschool.
16.00 – 17.00 uur Jaap Bressers – ‘Het verschil maken’. Op inspirerende wijze laat Jaap zien hoe elke verandering een kans biedt.
17.00 uur Hapje en sapje