We treffen u graag op de 26e!

Werkveld centraal

Op 20 mei 2014 werd tijdens een symposium het officiële startsein gegeven voor Wmo Werkplaats Friesland op de NHL Hogeschool in Leeuwarden. Vooruitgeblikt werd er op de activiteiten die de werkplaats zou ontwikkelen om Friese gemeenten, zorg- en hulpverleners te ondersteunen bij het invoeren van de nieuwe manier van werken. Dit aan de hand van drie thema’s:

In een speciale digitale uitgave, voorjaar 2015, gingen we in op wat er inmiddels was ontwikkeld en deels uitgezet. Hierover lieten we lectoren, onderzoekers en docenten/trainers van de Wmo Werkplaats aan het woord.

In deze uitgave sluiten we de eerste twee jaar af met interviews uit het werkveld. Hoe hebben deelnemers de ondersteuning ervaren? Wat hebben zij er aan gehad? En wat verwachten ze (nog) meer?

Inmiddels weten we dat de werkplaats wordt gecontinueerd. En uitgebreid met nieuwe thema’s als collectieve aanpak, jeugd, participatie en sociale samenhang met een focus op regionale kennisnetwerken in het sociale domein. Het gaat om praktijkonderzoek, ontwikkeling, onderwijs inclusief bij- en nascholing en praktische ondersteuning. Onderzoek, kennisontwikkeling en kennisverspreiding gaan hand in hand door samenwerking van hogeschool, gemeenten en zorg-en welzijnsorganisaties.

Genoemde thema’s – als ook een terugblik op de resultaten van afgelopen twee jaar – komen uitgebreid aan bod tijdens het symposium dat Wmo Werkplaats Friesland eind november organiseert.

We verwachten met zowel deze uitgave, als genoemd symposium, bij te dragen aan een soepele transitie en de nodige uitwisseling van kennis en ervaringen. Veel leesplezier en wellicht tot ziens op 26 november in Leeuwarden.

Evelyn Finnema, lector NHL Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd en penvoerder Wmo Werkplaats Friesland

Bart de Jager, projectcoördinator Wmo Werkplaats Friesland

We treffen u graag op de 26e!

Werkveld centraal

Op 20 mei 2014 werd tijdens een symposium het officiële startsein gegeven voor Wmo Werkplaats Friesland op de NHL Hogeschool in Leeuwarden. Vooruitgeblikt werd er op de activiteiten die de werkplaats zou ontwikkelen om Friese gemeenten, zorg- en hulpverleners te ondersteunen bij het invoeren van de nieuwe manier van werken. Dit aan de hand van drie thema’s:

In een speciale digitale uitgave, voorjaar 2015, gingen we in op wat er inmiddels was ontwikkeld en deels uitgezet. Hierover lieten we lectoren, onderzoekers en docenten/trainers van de Wmo Werkplaats aan het woord.

In deze uitgave sluiten we de eerste twee jaar af met interviews uit het werkveld. Hoe hebben deelnemers de ondersteuning ervaren? Wat hebben zij er aan gehad? En wat verwachten ze (nog) meer?

Inmiddels weten we dat de werkplaats wordt gecontinueerd. En uitgebreid met nieuwe thema’s als collectieve aanpak, jeugd, participatie en sociale samenhang met een focus op regionale kennisnetwerken in het sociale domein. Het gaat om praktijkonderzoek, ontwikkeling, onderwijs inclusief bij- en nascholing en praktische ondersteuning. Onderzoek, kennisontwikkeling en kennisverspreiding gaan hand in hand door samenwerking van hogeschool, gemeenten en zorg-en welzijnsorganisaties.

Genoemde thema’s – als ook een terugblik op de resultaten van afgelopen twee jaar – komen uitgebreid aan bod tijdens het symposium dat Wmo Werkplaats Friesland eind november organiseert.

We verwachten met zowel deze uitgave, als genoemd symposium, bij te dragen aan een soepele transitie en de nodige uitwisseling van kennis en ervaringen. Veel leesplezier en wellicht tot ziens op 26 november in Leeuwarden.

Evelyn Finnema, lector NHL Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd en penvoerder Wmo Werkplaats Friesland

Bart de Jager, projectcoördinator Wmo Werkplaats Friesland