Wmo Werkplaats ondersteunt veranderingen

Wmo Werkplaats Friesland is een van de veertien werkplaatsen in het land die tot eind 2018 door het ministerie van VWS wordt gesubsidieerd om gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen te ondersteunen bij de implementatie van de Wet maatschappelijk ondersteuning die na jaren van voorbereiding en discussie is ingevoerd.

De voornaamste verandering is dat niet het Rijk en de provincie, maar de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en financiering van de nieuwe wet. Niet minder belangrijk is de nieuwe koers die onder het label Welzijn Nieuwe Stijl (WNS) wordt gevaren.

Deze nieuwe koers betekent bijvoorbeeld dat zorg- en welzijnsorganisaties minder aanbodgericht en solitair én meer vraaggestuurd en gebiedsgercht samenwerken. Maar ook dat hulp- en zorgverleners meer moeten uitgaan van wat de cliënt wel in plaats van niet kan.

In gemeenten leidden deze veranderingen inmiddels tot de invoering van wijk-, dorps- en gebiedsteams waarin hulp- en zorgverleners nauw samenwerken en noodzakelijke ondersteuning zo dicht mogelijk bij de klant op elkaar afstemmen.

Wmo Werkplaats ondersteunt veranderingen

Wmo Werkplaats Friesland is een van de veertien werkplaatsen in het land die tot eind 2018 door het ministerie van VWS wordt gesubsidieerd om gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen te ondersteunen bij de implementatie van de Wet maatschappelijk ondersteuning die na jaren van voorbereiding en discussie is ingevoerd.

De voornaamste verandering is dat niet het Rijk en de provincie, maar de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering en financiering van de nieuwe wet. Niet minder belangrijk is de nieuwe koers die onder het label Welzijn Nieuwe Stijl (WNS) wordt gevaren.

Deze nieuwe koers betekent bijvoorbeeld dat zorg- en welzijnsorganisaties minder aanbodgericht en solitair én meer vraaggestuurd en gebiedsgercht samenwerken. Maar ook dat hulp- en zorgverleners meer moeten uitgaan van wat de cliënt wel in plaats van niet kan.

In gemeenten leidden deze veranderingen inmiddels tot de invoering van wijk-, dorps- en gebiedsteams waarin hulp- en zorgverleners nauw samenwerken en noodzakelijke ondersteuning zo dicht mogelijk bij de klant op elkaar afstemmen.